24 yanvar, 1921-ci ild? Az?rbaycan?n Bak? ??h?rind? anadan olub. 1936-1941-ci ill?rd? ?.?zimzad? ad?na d�vl?t inc?s?n?t m?kt?bind? t?hsil al?b
1942-1945 �ci ill?rd? Berlin? g�r? d�y�?? q?d?r B�y�k V?t?n M�harib?sind? alman i??al�?l???na qar?? vuru?ub
1946 �ci il SSR? r?ssamlar ittifaq?n?n �zv�d�r
1949-cu il Moskva r?ssamlar ittifaq?n?n �zv�d�r
1952 �ci ild? V.?.Surikov ad?na Moskva D�vl?t ?nc?s?n?t akademiyas?n?n panel r?ssaml?q institutundak? fak�lt?ni bitirib
1952-1976-c? ill?rd? ?.?zimzad? ad?na d�vl?t inc?s?n?t m?kt?bind? d?rs deyib
1959 �cu ild? f?rql?nm? ni?an? il? t?ltif olunub
1961-1976-c? ill?rd? ?.?zimzad? ad?na d�vl?t inc?s?n?t m?kt?bin? r?hb?rlik edib
1963 �c� il Az?rbaycan ?nc?s?n?tinin ?m?kdar xadimidir
1970-ci il V.?.Leninin 100 illik yubileyi m�nasib?til? il? ?laq?dar�Vicdanl? ??? g�r?� yubiley medal?
1981-ci il ?m?k veteran? medal?
Eyyub M?mm?dovun i?l?ri muzeyl?rd?, qalereyalarda v? Az?rbaycanda ??xsi kolleksiyalarda saxlan?l?r.
Eyyub M?mm?dov 27 avqust, 1994-c� ild? Bak? ??h?rind? v?fat etmi?dir.

H?YAT HAD?S?L?R?
1921
Anadan olub
1936-1941
?.?zimzad? ad?na d�vl?t inc?s?n?t m?kt?bind? t?hsil al?b
1942-1945
Berlin? g�r? d�y�?? q?d?r B�y�k V?t?n M�harib?sind? alman i??al�?l???na qar?? vuru?ub
1952
V.?.Surikov ad?na Moskva D�vl?t ?nc?s?n?t akademiyas?n?n panel r?ssaml?q institutundak? fak�lt?ni bitirib
1952-1976
?.?zimzad? ad?na d�vl?t inc?s?n?t m?kt?bind? d?rs deyib
1961-1976
?.?zimzad? ad?na d�vl?t inc?s?n?t m?kt?bin? r?hb?rlik edib
1994
V?fat edib
T?DB?RL?R
2000
??xsi s?rgi, Az?rbaycan?n Milli Muzeyi, Bak?
1984
Yer v? ?nsanlar, �mumittiaq inc?s?n?t s?rgisi, Moskva, Rusiya
1980
Peyza. Nat�rmort. ?nteryer, Bak?, Az?rbaycan
1975
B�y�k V?t?n M�harib?sind? q?l?b?nin 30 illiyin? h?sr olunmu? s?rgi Bak?, Az?rbaycan
1971
SSR?-nin 50 illiyi, G�rc�stan?n, Az?rbaycan?n v? Erm?nistan?n r?ssamlar?n?n i?l?rinin s?rgisi, Moskva, Rusiya
1965
Sovet Az?rbaycan?n?n vizual inc?s?n?ti, Moskva, Rusiya
1963
Bizim M�asirl?r, Bak?, Az?rbaycan
M?hsul
M?hsul
Karton / ya?, 50,5*34*5
1959
Sah?d?. Pamb?q y??anlar
Sah?d?. Pamb?q y??anlar
Karton / ya?, 50,5*35
1959
?amax?
?amax?
K?tan, ya?l? boya, 100x130 sm
1985
 • M?hsul
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  M?hsul
  T?svir:
  Karton / ya?
  �l��l?r:
  50,5*34*5
  ?l:
  1959
 • Sah?d?. Pamb?q y??anlar
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Sah?d?. Pamb?q y??anlar
  T?svir:
  Karton / ya?
  �l��l?r:
  50,5*35
  ?l:
  1959
 • ?amax?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?amax?
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  100x130 sm
  ?l:
  1985