26 oktyabr 1925-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1946 – Ə.Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq məktəbini bitirib.

1954 – İ.E.Repin adına Leninqrad Rəngkarlıq, Heykəltəraşlıq və Memarlıq İnstitutunun rəssamlıq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

11 mart 1979-cu ildə Bakı şəhərində vəfat edib.

Əşrəf Muradın əsərləri Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, Müasir İncəsənət Muzeyi və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.

Əşrəf Muradın vəfatından sonra əsasən şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan əsərləri indi “Nar” qalereyasında toplanmışdır. Rəssamın nakam həyatı və faciəvi taleyi həm onun əsərlərinə, həm də həmin əsərlərin taleyinə öz damğasını vurmuşdur. Azərbaycan xalqı qalereya sahibinə bu rəssamın əsərlərini topladığına və onları millətin sərəncamına verdiyinə görə minnətdarlıq edir.

Əşrəf Murad o rəssamlardandır ki, onların yaradıcılığı kədərli talelərinin davamı, təxəyyülü isə narahat və gərgin şüurun məhsuludur. Həmin şüur bizi aynanın arxasındakı dünyaya sürükləyir, təhrif olunmuş obyektləri və ənənəvi rəng duyumuna qarşı üsyan edən qeyri-adi palitrası olan sürreal dünyaya aparır.

Onun əsərlərindəki formalar praqmatik baxımdan yaradılmır, həmin formalar rəssamın dünya qavrayışının üzvi hissələridir. Məhz buna görə də onun tablolarındakı adi obrazlar, məsələn, tennisçilər, belə əsrarəngiz və eyni zamanda belə cazibədar görünürlər. Budur, çimərlikdə özlərini günə verən zərif qamətli idmançı qızların fiqurları qatı dumana bürünmüşdür. Onların gözəlliyi sanki həmin dumanın içindən boylanır. Rəssam ənənəvi xətti perspektiv qaydalarından və klassik gözəllik meyarlarından kənara çıxır və bir çox hallarda intuitiv olaraq özünün son dərəcə gözəl və harmoniya dolu reallığını yaradır. Bu tabloların qəhrəmanları daxilinə qapanmış və cəmiyyətlə qaynayıb-qarışmayan personajlardır; rəssamın ötəri olaraq bir anlıq yaxalayıb təsvir etdiyi həmin personajların baxışlarında sanki bir metafizik ifadə vardır. Onun tablolarına xas olan təsvir plastikası, dəqiq kompozisiyalar, personajların təhrif edilmiş fiqurları və tünd rəng palitrası bu təəssüratı daha da gücləndirir. Qüdrət, güclü şəxsiyyət və tüğyan – budur Əşrəf Muradın təsvir etdiyi xarakterlərin formalaşmasında əsas yer tutan leytmotivlər. Onun monumental tablolarına baxanda adama bəzən elə gəlir ki, sonsuz dərinlikdən bir qüvvə çıxır və realist təsvirlərin arxasında olan ikinci plandakı işığı udur. Burada “Tehran konfransı”, “Lenin Smolnıda”, “Tereşkovanın portreti”, “Krupskayanın portreti” kimi tabloları misal çəkmək olar.

Əşrəf Muradın çəkdiyi əsərlərin personajları gah sənəmləri, gah yarımallahları, gah da yarımiblisləri xatırladır. Yaratdığı obrazlarda olduğu kimi, onun da qəlbində mübarizə gedir, bu – işıq və qaranlıq, xeyr və şər arasında sürən əbədi mübarizədir. İlk baxışda adama elə gəlir ki, Əşrəfin tablolarında yeraltı dünyanın qara qüvvələri zəfər çalır, ancaq bu tablolar qaranlıq qüvvələri darmadağın edən elə bir işıq saçır ki, onu heç cür izah etmək olmur. Bu rəsmlərə baxanda adamda elə təəssürat yaranır ki, rəssamın yaralı və əldən düşmüş şüuru tam olaraq ağılsızlıq dumanında sönməmişdir. Əksinə, o, dünyanı aydın dərk etmək qabiliyyətini qoruyub saxlamışdır.

Paradoksal olsa da, Əşrəfin natürmortları öz rəng orijinallığı ilə fərqlənir, bu isə rəssamın qaranlıq daxili dünyası ilə heç də həmahəng deyildir. Belə ki, onun çəkdiyi qovunlar günəş işığı ilə doludur, günbatanın rənglərinə boyanmış qarpızlar isə sanki isti bir enerji saçır! Bu əsərlər yetişmiş meyvələrdən damlayan şirə kimi ətirli və qatı rənglərlə çəkilmişdir.

HƏYAT HADİSƏLƏRİ
1925
Anadan olub
1946
Ə.Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq məktəbini bitirib.
1954
İ.E.Repin adına Leninqrad Rəngkarlıq, Heykəltəraşlıq və Memarlıq İnstitutunun rəssamlıq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1979
Vəfat edib
TƏDBİRLƏR
1984
Ölümündən sonra ilk fərdi sərgi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının V.Səmədova adına sərgi salonu, Bakı, Azərbaycan;
1976
“Əməyə eşq olsun” respublika sərgisində iştirak edib, Bakı, Azərbaycan;
1975
“Qələbənin 30-illiyi”nə həsr olunmuş respublika sərgisində iştirak edib;
1970
V.İ.Leninin anadan olmasının 100-illiyinə həsr edilmiş respublika sərgisində iştirak edib, Bakı, Azərbaycan;
1966
Respublika payız sərgisində iştirak edib, Bakı, Azərbaycan;
1965
“Sülhün keşiyində” respublika sərgisində iştirak edib, Bakı, Azərbaycan;
1963
Respublika payız sərgisində iştirak edib, Bakı, Azərbaycan;
1961
“Bizim müasirimiz” respublika sərgisində iştirak edib, Bakı, Azərbaycan;
1960
Respublika bədii sərgisində iştirak edib, Bakı, Azərbaycan;
1959
Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı ongünlüyündəki sərgidə iştirak edib, Moskva, Rusiya;
1958
Respublika bədii sərgisində iştirak edib, Bakı, Azərbaycan;
At
At
Kətan, yağlı boya, 80x100 sm
1970-ci illər
Şeytan
Şeytan
Kətan, yağlı boya, 108x70 sm
1978
Lenin Smolnida, 1917-ci il
Lenin Smolnida, 1917-ci il
Kətan, yağlı boya, 120x130 sm
1970-ci illər
Çanta ilə qadın
Çanta ilə qadın
Kətan, yağlı boya, 85x45 sm
1976
Pomidor vaxtı
Pomidor vaxtı
Kətan, yağlı boya, 40x60 sm
1976
Güllər
Güllər
Kətan, yağlı boya, 55x70 sm
1976
Güllər
Güllər
Kətan, yağlı boya, 70x90 sm
1975
İdmançı qız
İdmançı qız
Kətan, yağlı boya, 109x74 sm
1975-1976
Aktrisa Linda Hamilton
Aktrisa Linda Hamilton
Kətan, yağlı boya, 120x80 sm
İdmançı qız
İdmançı qız
Kətan, yağlı boya, 101х70 sm
1975-1976
Qara eynəkli qiz
Qara eynəkli qiz
Kətan, yağlı boya, 110x74 sm
1975
Dənizdə qüllələr
Dənizdə qüllələr
Kətan, yağlı boya, 66x98 sm
1967
Adsız
Adsız
Kətan, yağlı boya, 80x59 sm
Lenin Smolnıda
Lenin Smolnıda
Kətan, yağlı boya, 80x59 sm
Xəzərin sahilində
Xəzərin sahilində
Kətan, yağlı boya, 100x40 sm
1975
Qarpız
Qarpız
Kətan, yağlı boya, 49x69 sm
1976
İki nəfər
İki nəfər
Karton, qarışıq, 31,5x23,5 sm
Natürmort
Natürmort
Karton, qarışıq, 26x33 sm
Valentina Tereşkova
Valentina Tereşkova
Kətan, yağlı boya, 140x100 sm
1970
İki nəfər. Qız çanta ilə. İdmançı qız.
İki nəfər. Qız çanta ilə. İdmançı qız.
Kətan, yağlı boya, 145x100 sm
1976
Səsvermə
Səsvermə
Kətan, yağlı boya, 110,5x81 sm
Kresloda oturan çılpaq
Kresloda oturan çılpaq
Kətan, yağlı boya, 90x145 sm
1978
Mənzərə
Mənzərə
Orqalit, yağlı boya, 29x55 sm
Qadın və pəncərə
Qadın və pəncərə
Kətan, yağlı boya, 120x90 sm
Qızlar motosiklet ilə
Qızlar motosiklet ilə
Kətan, yağlı boya, 100x130 sm
1975
Natürmort
Natürmort
Kətan, yağlı boya, 100x80 sm
Model
Model
Kətan, yağlı boya, 50x80 sm
Zavodda
Zavodda
Kətan, yağlı boya, 32x50 sm
Adsız
Adsız
Kətan, yağlı boya, 40x50 sm
Natürmort
Natürmort
Kətan, yağlı boya, 48x37 sm
Söhbət
Söhbət
Kətan, yağlı boya, 130x130 sm
Portret
Portret
Kətan, yağlı boya, 120x90 sm
Model
Model
Kətan, yağlı boya, 120x70 sm
Qadınlar hamamda
Qadınlar hamamda
Kətan, yaglı boya, 78x60 sm
Kədər
Kədər
Kətan, yağlı boya, 179x82 sm
1978
Natürmort
Natürmort
Kətan, yağlı boya, 47x67 sm
1976
Yaylığda
Yaylığda
Kətan, yağlı boya, 9x21 sm
Dəniz kənarında
Dəniz kənarında
Kətan, yağlı boya, 8x21,5 sm
Etüd
Etüd
Kətan, yağlı boya, 34x24 sm
Dəniz kənarında
Dəniz kənarında
Karton, yağlı boya, 17x8,5 sm
Meşədə
Meşədə
Karton, yağlı boya, 13x17 sm
Natürmort
Natürmort
Kətan, yağlı boya, 32x23 sm
Model
Model
Kətan, yağlı boya, 37,5x19 sm
Mənzərə
Mənzərə
Kətan, yağlı boya, 15x25 sm
Kənddə
Kənddə
Karton, yağlı boya, 18x25,5 sm
Qadın
Qadın
Qrafika, 20x29 sm
Cavan oqlan
Cavan oqlan
Qrafika, 28x20 sm
Qoça qadın
Qoça qadın
Qrafika, 30x20 sm
Şair
Şair
Qrafika, 28x19 sm
Oqlan kitab ilə
Oqlan kitab ilə
Qrafika, 28x18 sm
Cavan qız
Cavan qız
Qrafika, 21x19 sm
Ana və uşaq
Ana və uşaq
Qrafika, 27x19 sm
Fikirli qız
Fikirli qız
Qrafika, 23x14 sm
Boksçu
Boksçu
Qrafika, 36x29 sm
Cavan qız
Cavan qız
Qrafika, 25x35 sm
Motosiklet ilə
Motosiklet ilə
Qrafika, 25x35 sm
Orkestr
Orkestr
Qrafika, 25x35 sm
İki nəfər
İki nəfər
Qrafika, 20x35 sm
Bakı söhbəti
Bakı söhbəti
Qrafika, 25x35 sm
Fikirli qız
Fikirli qız
Qrafika, 25x35 sm
Qadın canta ilə
Qadın canta ilə
Qrafika, 25x35 sm
Arabada
Arabada
Qrafika, 25x35 sm
Aşbaz mətbəxdə
Aşbaz mətbəxdə
Qrafika, 25x35 sm
Cəhrayı paltarda qız
Cəhrayı paltarda qız
Qrafika, 25x35 sm
Qara paltarda qız
Qara paltarda qız
Qrafika, 25x35 sm
Motosikletin yanında
Motosikletin yanında
Qrafika, 25x35 sm
Cəsarətli adam
Cəsarətli adam
Qrafika, 25x35 sm
Oturan qadın
Oturan qadın
Qrafika, 25x35 sm
İdmançı qiz
İdmançı qiz
Qrafika, 25x35 sm
Bakı söhbəti
Bakı söhbəti
Qrafika, 25x35 sm
 • At
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  At
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  80x100 sm
  İl:
  1970-ci illər
 • Şeytan
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Şeytan
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  108x70 sm
  İl:
  1978
 • Lenin Smolnida, 1917-ci il
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Lenin Smolnida, 1917-ci il
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  120x130 sm
  İl:
  1970-ci illər
 • Çanta ilə qadın
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Çanta ilə qadın
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  85x45 sm
  İl:
  1976
 • Pomidor vaxtı
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Pomidor vaxtı
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  40x60 sm
  İl:
  1976
 • Güllər
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Güllər
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  55x70 sm
  İl:
  1976
 • Güllər
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Güllər
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  70x90 sm
  İl:
  1975
 • İdmançı qız
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  İdmançı qız
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  109x74 sm
  İl:
  1975-1976
 • Aktrisa Linda Hamilton
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Aktrisa Linda Hamilton
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  120x80 sm
  İl:
 • İdmançı qız
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  İdmançı qız
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  101х70 sm
  İl:
  1975-1976
 • Qara eynəkli qiz
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Qara eynəkli qiz
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  110x74 sm
  İl:
  1975
 • Dənizdə qüllələr
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Dənizdə qüllələr
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  66x98 sm
  İl:
  1967
 • Adsız
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Adsız
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  80x59 sm
  İl:
 • Lenin Smolnıda
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Lenin Smolnıda
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  80x59 sm
  İl:
 • Xəzərin sahilində
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Xəzərin sahilində
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  100x40 sm
  İl:
  1975
 • Qarpız
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Qarpız
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  49x69 sm
  İl:
  1976
 • İki nəfər
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  İki nəfər
  Təsvir:
  Karton, qarışıq
  Ölçülər:
  31,5x23,5 sm
  İl:
 • Natürmort
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Natürmort
  Təsvir:
  Karton, qarışıq
  Ölçülər:
  26x33 sm
  İl:
 • Valentina Tereşkova
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Valentina Tereşkova
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  140x100 sm
  İl:
  1970
 • İki nəfər. Qız çanta ilə. İdmançı qız.
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  İki nəfər. Qız çanta ilə. İdmançı qız.
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  145x100 sm
  İl:
  1976
 • Səsvermə
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Səsvermə
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  110,5x81 sm
  İl:
 • Kresloda oturan çılpaq
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Kresloda oturan çılpaq
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  90x145 sm
  İl:
  1978
 • Mənzərə
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Mənzərə
  Təsvir:
  Orqalit, yağlı boya
  Ölçülər:
  29x55 sm
  İl:
 • Qadın və pəncərə
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Qadın və pəncərə
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  120x90 sm
  İl:
 • Qızlar motosiklet ilə
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Qızlar motosiklet ilə
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  100x130 sm
  İl:
  1975
 • Natürmort
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Natürmort
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  100x80 sm
  İl:
 • Model
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Model
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  50x80 sm
  İl:
 • Zavodda
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Zavodda
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  32x50 sm
  İl:
 • Adsız
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Adsız
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  40x50 sm
  İl:
 • Natürmort
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Natürmort
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  48x37 sm
  İl:
 • Söhbət
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Söhbət
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  130x130 sm
  İl:
 • Portret
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Portret
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  120x90 sm
  İl:
 • Model
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Model
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  120x70 sm
  İl:
 • Qadınlar hamamda
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Qadınlar hamamda
  Təsvir:
  Kətan, yaglı boya
  Ölçülər:
  78x60 sm
  İl:
 • Kədər
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Kədər
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  179x82 sm
  İl:
  1978
 • RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Təsvir:
  Ölçülər:
  İl:
 • Natürmort
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Natürmort
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  47x67 sm
  İl:
  1976
 • Yaylığda
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Yaylığda
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  9x21 sm
  İl:
 • Dəniz kənarında
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Dəniz kənarında
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  8x21,5 sm
  İl:
 • Etüd
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Etüd
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  34x24 sm
  İl:
 • Dəniz kənarında
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Dəniz kənarında
  Təsvir:
  Karton, yağlı boya
  Ölçülər:
  17x8,5 sm
  İl:
 • Meşədə
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Meşədə
  Təsvir:
  Karton, yağlı boya
  Ölçülər:
  13x17 sm
  İl:
 • Natürmort
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Natürmort
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  32x23 sm
  İl:
 • Model
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Model
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  37,5x19 sm
  İl:
 • Mənzərə
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Mənzərə
  Təsvir:
  Kətan, yağlı boya
  Ölçülər:
  15x25 sm
  İl:
 • Kənddə
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Kənddə
  Təsvir:
  Karton, yağlı boya
  Ölçülər:
  18x25,5 sm
  İl:
 • Qadın
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Qadın
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  20x29 sm
  İl:
 • Cavan oqlan
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Cavan oqlan
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  28x20 sm
  İl:
 • Qoça qadın
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Qoça qadın
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  30x20 sm
  İl:
 • Şair
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Şair
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  28x19 sm
  İl:
 • Oqlan kitab ilə
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Oqlan kitab ilə
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  28x18 sm
  İl:
 • Cavan qız
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Cavan qız
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  21x19 sm
  İl:
 • Ana və uşaq
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Ana və uşaq
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  27x19 sm
  İl:
 • Fikirli qız
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Fikirli qız
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  23x14 sm
  İl:
 • Boksçu
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Boksçu
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  36x29 sm
  İl:
 • Cavan qız
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Cavan qız
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Motosiklet ilə
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Motosiklet ilə
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Orkestr
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Orkestr
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • İki nəfər
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  İki nəfər
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  20x35 sm
  İl:
 • Bakı söhbəti
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Bakı söhbəti
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Fikirli qız
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Fikirli qız
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Qadın canta ilə
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Qadın canta ilə
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Arabada
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Arabada
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Aşbaz mətbəxdə
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Aşbaz mətbəxdə
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Cəhrayı paltarda qız
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Cəhrayı paltarda qız
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Qara paltarda qız
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Qara paltarda qız
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Motosikletin yanında
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Motosikletin yanında
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Cəsarətli adam
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Cəsarətli adam
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Oturan qadın
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Oturan qadın
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • İdmançı qiz
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  İdmançı qiz
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • Bakı söhbəti
  RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Bakı söhbəti
  Təsvir:
  Qrafika
  Ölçülər:
  25x35 sm
  İl:
 • RƏSM HAQQINDA
  Ad:
  Təsvir:
  Ölçülər:
  İl: