30 yanvar 1935-ci ild? G?nc? ??h?rind? anadan olub.

1950-1958 � ?.?zimzad? ad?na Az?rbaycan D�vl?t R?ssaml?q m?kt?bind? t?hsil al?b.

1992 � Az?rbaycan SSR ?m?kdar r?ssam? f?xri ad? verilib.

?s?rl?ri Az?rbaycan Milli ?nc?s?n?t muzeyi, M�asir ?nc?s?n?t Muzeyi, Bak?, Az?rbaycan M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyi, Moskvan?n R?ssamlar ?ttifaq?, Rusiyan?n M?d?niyy?t Nazirliyi, Bak?n?n, Fransan?n, T�rkiy?nin qalereyalar?nda, Az?rbaycan v? d�nya �lk?l?rind? ??xsi kolleksiyalarda saxlan?l?r.

11 iyul 2008-ci ild? Bak? ??h?rind? v?fat etmi?dir.

H?YAT HAD?S?L?R?
1935
Do?ulub
1958
?.?zimzad? ad?na D�vl?t R?ssaml?q m?kt?bini bitirib.
2008
V?fat edib
T?DB?RL?R
2013
G?nc? r?ssamlar?n?n s?rgisi, XALQ bank?n s?rgi zal?, G?nc?, Az?rbaycan
2012
G�z?lliyin i????, Muzey m?rk?zi, Bak?, Az?rbaycan
2010
?srl?rin toqqu?mas?nda Az?rbaycan inc?s?n?ti, Milli R?ssaml?q muzeyi, Bak?, Az?rbaycan
Q?z?lgll?r
Q?z?lg�ll?r
K?tan, ya?, 99,5/70
Kompozisiya
Kompozisiya
Karton, qar???q texnika, 105x59,5 sm
1968
Gec?
Gec?
K?tan, ya?, 111x84 sm
Kompozisiya
Kompozisiya
K?tan, ya?, 77*55
Kompozisiya
Kompozisiya
K?tan, ya?, 86x72 sm
Kompozisiya
Kompozisiya
K?tan, ya?, 80x150 sm
D?v?
D?v?
K?tan, ya?, 66x82 sm
Gll?r
G�ll?r
K?tan, ya?, 127*90
M?nz?r?
M?nz?r?
K?tan, ya?, 88x68 sm
1970-ci ill?r
Gec? ??h?ri
Gec? ??h?ri
K?tan, ya?l? boya, 88x99 sm
1960-c? ill?r
Qad?n portreti
Qad?n portreti
K?tan, ya?l? boya, 91x70 sm
1994
M?nz?r?
M?nz?r?
K?tan, ya?l? boya, 100x140 sm
1960-c? ill?r
Gzg qar??s?nda ?lpaq
G�zg� qar??s?nda �?lpaq
k?tan, ya?, 170/100
Kompozisiya
Kompozisiya
K?tan, ya?l? boya, 104x152 sm
1960-c? ill?r
Kompozisiya
Kompozisiya
K?tan, ya?l? boya, 125x145 sm
1960-c? ill?r
Mt?f?kkir
M�t?f?kkir
K?tan, ya?l? boya, 118x88 sm
2000-ci ill?r
?lpaq
�?lpaq
K?tan, ya?l? boya, 78x105 sm
?lpaq
�?lpaq
K?tan, ya?l? boya, 61x125,5 sm
?lpaq
�?lpaq
K?tan, ya?l? boya, 44x63 sm
 • Q?z?lgll?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Q?z?lg�ll?r
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  99,5/70
  ?l:
 • Kompozisiya
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Kompozisiya
  T?svir:
  Karton, qar???q texnika
  �l��l?r:
  105x59,5 sm
  ?l:
  1968
 • Gec?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Gec?
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  111x84 sm
  ?l:
 • Kompozisiya
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Kompozisiya
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  77*55
  ?l:
 • Kompozisiya
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Kompozisiya
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  86x72 sm
  ?l:
 • Kompozisiya
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Kompozisiya
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  80x150 sm
  ?l:
 • D?v?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  D?v?
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  66x82 sm
  ?l:
 • Gll?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  G�ll?r
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  127*90
  ?l:
 • M?nz?r?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  M?nz?r?
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  88x68 sm
  ?l:
  1970-ci ill?r
 • Gec? ??h?ri
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Gec? ??h?ri
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  88x99 sm
  ?l:
  1960-c? ill?r
 • Qad?n portreti
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Qad?n portreti
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  91x70 sm
  ?l:
  1994
 • M?nz?r?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  M?nz?r?
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  100x140 sm
  ?l:
  1960-c? ill?r
 • Gzg qar??s?nda ?lpaq
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  G�zg� qar??s?nda �?lpaq
  T?svir:
  k?tan, ya?
  �l��l?r:
  170/100
  ?l:
 • Kompozisiya
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Kompozisiya
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  104x152 sm
  ?l:
  1960-c? ill?r
 • Kompozisiya
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Kompozisiya
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  125x145 sm
  ?l:
  1960-c? ill?r
 • Mt?f?kkir
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  M�t?f?kkir
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  118x88 sm
  ?l:
  2000-ci ill?r
 • ?lpaq
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  �?lpaq
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  78x105 sm
  ?l:
 • ?lpaq
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  �?lpaq
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  61x125,5 sm
  ?l:
 • ?lpaq
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  �?lpaq
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  44x63 sm
  ?l: