19 yanvar 1923-c� ild? Bak? ??h?rind? anadan olub.

1949 � ?. ?zimzad? ad?na Az?rbaycan D�vl?t R?ssaml?q M?kt?bini bitirib.

1949-1954 � Mircavadov Leninqrad ??h?rind? ya?am?? v? �Ermitaj� muzeyind? f?hl? �i?l?mi?dir. Muzeyin direktoru M.T.Artamonovun k�m?yil? r?sm ?s?rl?ri saxlanan �anbara daxil olmaq icaz?si alm?? v? burada qeyri-sovet r?ssaml?q s?n?tinin �dahil?rind?n �d?rs� alm??d?r.

1970 � ?lk d?f? ins?c?n?t s?rgisind? i?tirak edib.

1988 � Az?rbaycan SSR ?m?kdar ?nc?s?n?t Xadimi ad?na layiq g�r�l�b.

24 iyun 1992-ci ild? v?fat edib.

H?YAT HAD?S?L?R?
1923
Do?ulub
1949
?. ?zimzad? ad?na Az?rbaycan D�vl?t R?ssaml?q M?kt?bini bitirib.
1992
V?fat edib
T?DB?RL?R
2015
K?narda, Az?rbaycan pavilyonu , 56-c? Beyn?lxalq inc?s?n?t s?rgisi, Venesiya biannelesi, Venesiya, ?taliya
2015
Sotheby�s,-d? s?rgi, London Buta festival? 2015
2012
Az?rbaycan Milli ?nc?s?n?t muzeyi, Bak?, Az?rbaycan
1999
M�asir ?nc?s?n?t muzeyi, Herninq, Danimarka
1992
M?rk?zi r?ssamlar evi, Moskva, Rusiya
1991
Knabro qalereyas?, Kopenhagen, Danimarka
1989
??rq inc?s?n?tl?ri d�vl?t muzeyi, Moskva, Rusiya
1988
M?rk?zi Asiya v? Zaqafqaziyan?n inc?s?n?tinin Sovet i?l?ri, Kasama, Tokio, Yaponiya
1988
Sovet m�asir inc?s?n?ti , birg? s?rgid? 1-ci i?tirak, Okinava, Sapporo, Fukuoka ,Tokio, Yaponiya
1987
V.S?m?dovun s?rgi zal?, Az?rbaycan r?ssamlar gildiyas?, Bak?, Az?rbaycan
1987
?dibin m?rk?zi evi, Moskva, Rusiya
Toy
Toy
K?tan, ya?l? boya, 156x264 sm
1980-ci ill?rin sonu
Atl?lar
Atl?lar
K?tan, ya?l? boya, 96x137 sm
1970-ci ill?r
Bethovenin son kvartetl?ri
Bethovenin son kvartetl?ri
K?tan, ya?l? boya, 120x80 sm
1988
Ana v? u?aq
Ana v? u?aq
K?tan, ya?l? boya, 210x140 sm
1987
Uzunqula?a min?n qad?n
Uzunqula?a min?n qad?n
K?tan, ya?l? boya, 60x80 sm
1970-ci ill?rin sonu
Ana v? u?aq
Ana v? u?aq
K?tan, ya?l? boya, 205x140 sm
1987
Spiritik
Spiritik
K?tan, ya?l? boya, 200x140 sm
1987
Buddist rahibl?r
Buddist rahibl?r
K?tan, ya?l? boya, 210x150 sm
1985
Da? zirv?sin? do?ru
Da? zirv?sin? do?ru
K?tan, ya?l? boya, 209x162 sm
1987
 • Toy
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Toy
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  156x264 sm
  ?l:
  1980-ci ill?rin sonu
 • Atl?lar
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Atl?lar
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  96x137 sm
  ?l:
  1970-ci ill?r
 • Bethovenin son kvartetl?ri
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Bethovenin son kvartetl?ri
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  120x80 sm
  ?l:
  1988
 • Ana v? u?aq
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Ana v? u?aq
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  210x140 sm
  ?l:
  1987
 • Uzunqula?a min?n qad?n
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Uzunqula?a min?n qad?n
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  60x80 sm
  ?l:
  1970-ci ill?rin sonu
 • Ana v? u?aq
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Ana v? u?aq
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  205x140 sm
  ?l:
  1987
 • Spiritik
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Spiritik
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  200x140 sm
  ?l:
  1987
 • Buddist rahibl?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Buddist rahibl?r
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  210x150 sm
  ?l:
  1985
 • Da? zirv?sin? do?ru
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Da? zirv?sin? do?ru
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  209x162 sm
  ?l:
  1987