31 dekabr 1927-ci ild? Bak? ??h?rind? anadan olub;

1949 � ?. ?zimzad? ad?na Az?rbaycan D�vl?t R?ssaml?q M?kt?bini bitirib;

1949-54 � V.?.Surikov ad?na Moskva D�vl?t R?ssaml?q ?nstitutunda t?hsil al?b;

1959 � Az?rbaycan R?ssamlar ?ttifaq?n?n �zv� se�ilib;

1964 � Az?rbaycan SSR ?m?kdar R?ssam? f?xri ad?na layiq g�r�l�b;

1989 � Az?rbaycan SSR Xalq R?ssam? f?xri ad?na layiq g�r�l�b;

Rasim Babayevin ?s?rl?ri d�nyan?n bir �ox muzeyl?rind?, galereyalar?nda v? ??xsi kolleksiyalarda saxlan?l?r: Tretyakov qalereyas?, Moskva; �??rq xalqlar? s?n?ti� muzeyi, Moskva; Rus muzeyi, St.Peterburq; Az?rbaycan Milli ?nc?s?n?t Muzeyi, Bak?; M�asir ?nc?s?n?t Muzeyi, Bak?; ?nc?s?n?t Muzeyi, Komsomolk-na-Amure, Rusiya; S?n?t muzeyi, Ternopol, Ukrayna; S?n?t muzeyi, Bi?kek, Q?r??z?stan; qalereya �De Frans�, Paris; qalereya �Gallereya Kayforsblom�, Finlandiya; Muzey �Zimmerli� Nyu Bransvik Universiteti, AB?; M�asir ?nc?s?n?t muzeyi, Moskva.

24 aprel �2007-ci ild? Bak? ??h?rind? v?fat edib.

H?YAT HAD?S?L?R?
1927
Do?ulub
1949
?. ?zimzad? ad?na Az?rbaycan D�vl?t R?ssaml?q M?kt?bini bitirib;
1949-1954
V.?.Surikov ad?na Moskva D�vl?t R?ssaml?q ?nstitutunda t?hsil al?b;
2007
V?fat edib
T?DB?RL?R
2000
F?rdi s?rgi, Bak?, Az?rbaycan;
1996
Manej, Moskva, Rusiya; �Gallereya Renato Yuhen�, Koxem, Almaniya;
1990
�Galereya Le�Oranzereya�, Sen-Pol de Vens, Fransa; F?rdi s?rgi, �Gallereya Kayforsblom�, Finlandiya;
1987
�Galereya de Frans�, Paris, Fransa;
1977
F?rdi s?rgi, Moskva, Rusiya; F?rdi s?rgi, Nax�?van, Az?rbaycan;
1976
F?rdi s?rgi, S.B?hlulzad? ad?na s?rgi salonu, Bak?;
Div
Div
K?tan, ya?l? boya, 147x196 sm
Min bir gec?
Min bir gec?
K?tan, ya?, 115x137 sm
1980
Ad?m v? H?vva
Ad?m v? H?vva
K?tan, ya?, 75x95 sm
1980-ci ill?rin sonu
X?nal?q
X?nal?q
K?tan, ya?, 98x86 sm
1960
Nardaranda yaz
Nardaranda yaz
Karton, qar???q, 100/74
Div
Div
K?tan, ya?l? boya, 124x68 sm
Samovar ay?
Samovar �ay?
K?tan, ya?l? boya, 143x103 sm
Yatan div
Yatan div
Ka??z, qar???q, 16x21 sm
Gzl?m?
G�zl?m?
Ka??z, qar???q, 17x26 sm
 • Div
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Div
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  147x196 sm
  ?l:
 • Min bir gec?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Min bir gec?
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  115x137 sm
  ?l:
  1980
 • Ad?m v? H?vva
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Ad?m v? H?vva
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  75x95 sm
  ?l:
  1980-ci ill?rin sonu
 • X?nal?q
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  X?nal?q
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  98x86 sm
  ?l:
  1960
 • Nardaranda yaz
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Nardaranda yaz
  T?svir:
  Karton, qar???q
  �l��l?r:
  100/74
  ?l:
 • Div
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Div
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  124x68 sm
  ?l:
 • Samovar ay?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Samovar �ay?
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  143x103 sm
  ?l:
 • Yatan div
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Yatan div
  T?svir:
  Ka??z, qar???q
  �l��l?r:
  16x21 sm
  ?l:
 • Gzl?m?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  G�zl?m?
  T?svir:
  Ka??z, qar???q
  �l��l?r:
  17x26 sm
  ?l: