11 iyun 1923-c� il Bak? ??h?rind? anadan olub;

1941 � Az?rbaycan D�vl?t R?ssaml?q M?kt?bini bitirib;

1949-1953 � Moskvada, �mumittifaq D�vl?t Kinematoqrafiya ?nstitutunun (VQ?K) r?ssaml?q fak�lt?sind? t?hsil al?b;

1953-1956 � ?.E.Repin ad?na Leninqrad D�vl?t R?ssaml?q, Heyk?lt?ra?l?q v? Memarl?q ?nstitutunda t?hsil al?b;

1946 � Az?rbaycan R?ssamlar ?ttifaq?n?n �zv� olub;

1968 � Az?rbaycan SSR ?m?kdar r?ssam? f?xri ad?na layiq g�r�l�b;

1986 � G�rc�standa, Tiflisd? ke�iril?n Zaqafqaziya respublikalar? 1-ci bienal?nda diplom il? t?ltif olunub;

1996 � BMT-nin Az?rbaycandak? n�may?nd?liyi t?r?find?n Bak?da t??kil olunan �M�asir Az?rbaycan inc?s?n?ti� r?ssaml?q m�sabiq?sinin 3-c� m�kafat?na layiq g�r�l�b;

M.Ta??yevin ?s?rl?ri Rusiya, T�rkiy?, Ukrayna, AB?, B�y�k Britaniya, Fransa, Almaniya, ?ran, Suriya v? Misird? s?rgil?nib;

21 noyabr 2001-ci il � Bak? ??h?rind? v?fat edib.

H?YAT HAD?S?L?R?
1923
Do?ulub
1941
Az?rbaycan D�vl?t R?ssaml?q M?kt?bini bitirib;
1953-1956
?.E.Repin ad?na Leninqrad D�vl?t R?ssaml?q, Heyk?lt?ra?l?q v? Memarl?q ?nstitutunda t?hsil al?b;
2001
V?fat edib
T?DB?RL?R
2000
Az?rbaycan r?ssamlar?n?n s?rgisi, Strasburg, Fransa;
1993
F?rdi s?rgi, Bak?, Az?rbaycan;
1991
Nizami G?nc?vinin yubileyin? h?sr olunmu? s?rgi, Bak?, Az?rbaycan;
1990
F?rdi s?rgi, Moskva, Rusiya;
1988
X.S?f?rova il? birg? f?rdi s?rgi, Moskva, Rusiya;
1969
F?rdi s?rgi, Bak?, Az?rbaycan;
1958
F?rdi s?rgi, Bak?, Az?rbaycan;
1947
?lk f?rdi s?rgi X.S?f?rova il? birg?, Bak?, Az?rbaycan;
1943
Az?rbaycan r?ssamlar?n?n s?rgisi, Tretyakov qalereyas?, Moskva, Rusiya;
1942
Az?rbaycan r?ssamlar?n?n s?rgisi, Bak?, Az?rbaycan;
?ncirl?r
?ncirl?r
Ka??z, qar???q texnika, 49,5x59,5 sm
1974
Natrmort
Nat�rmort
K?tan, ya?, 34*70 sm
Yaz gll?ri
Yaz g�ll?ri
K?tan, ya?, 119?92 sm
1993
Lal?l?r
Lal?l?r
Ka??z, qar???q texnika, 29,5*41,5 sm
Almalar
Almalar
K?tan, ya?, 57x70 sm
1993
Eyvan
Eyvan
Ka??z, qar???q texnika, 60x47 sm
1987
l i?kl?ri
��l �i�?kl?ri
Ka??z, qar???q, 86*56
Lal?l?r
Lal?l?r
Qar???q, 29*41
?rikl?r
?rikl?r
Ka??z, qar???q texnika, 29x41 sm
1969
Gll?r
G�ll?r
K?tan, ya?, 41*28
Gll?r
G�ll?r
K?tan, ya?, 20?29
Gldanda gll?r
G�ldanda g�ll?r
Qar???q, 48*37
Buket
Buket
Kardon,qar???q, 30?42
Tikinti
Tikinti
Kardon,qar???q, 50?35
Leyli
Leyli
K?tan, ya?l? boya, 39?47
M?cnun
M?cnun
K?tan, ya?l? boya, 39?47
 • ?ncirl?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?ncirl?r
  T?svir:
  Ka??z, qar???q texnika
  �l��l?r:
  49,5x59,5 sm
  ?l:
  1974
 • Natrmort
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Nat�rmort
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  34*70 sm
  ?l:
 • Yaz gll?ri
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Yaz g�ll?ri
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  119?92 sm
  ?l:
  1993
 • Lal?l?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Lal?l?r
  T?svir:
  Ka??z, qar???q texnika
  �l��l?r:
  29,5*41,5 sm
  ?l:
 • Almalar
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Almalar
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  57x70 sm
  ?l:
  1993
 • Eyvan
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Eyvan
  T?svir:
  Ka??z, qar???q texnika
  �l��l?r:
  60x47 sm
  ?l:
  1987
 • l i?kl?ri
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ��l �i�?kl?ri
  T?svir:
  Ka??z, qar???q
  �l��l?r:
  86*56
  ?l:
 • Lal?l?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Lal?l?r
  T?svir:
  Qar???q
  �l��l?r:
  29*41
  ?l:
 • ?rikl?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?rikl?r
  T?svir:
  Ka??z, qar???q texnika
  �l��l?r:
  29x41 sm
  ?l:
  1969
 • Gll?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  G�ll?r
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  41*28
  ?l:
 • Gll?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  G�ll?r
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  20?29
  ?l:
 • Gldanda gll?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  G�ldanda g�ll?r
  T?svir:
  Qar???q
  �l��l?r:
  48*37
  ?l:
 • Buket
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Buket
  T?svir:
  Kardon,qar???q
  �l��l?r:
  30?42
  ?l:
 • Tikinti
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Tikinti
  T?svir:
  Kardon,qar???q
  �l��l?r:
  50?35
  ?l:
 • Leyli
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Leyli
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  39?47
  ?l:
 • M?cnun
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  M?cnun
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  39?47
  ?l: